Webshop » Zaden bloemen » Bloemenmengsels » Bonte Puin- en Steenhopen Sluis Garden

Bonte Puin- en Steenhopen Sluis Garden

ZBXSG6820 Bonte Puin- en Steenhopen Sluis Garden


Twitter
E-mail
Facebook
LinkedIn

Bonte puin- en steenhopen. Hoogte: 60-110 cm. Een historisch verantwoorde, natuurlijke, ongemanipuleerde verfraaiing en verrijking van uw omgeving. Dit zaadmengsel, met o.a. Akkerwinde, Bolderik, Ossentong, Korenbloem, Gele Ganzebloem. Suikerij, Bitterpee, Cichorei of Wegenwachter, Hondstong, Wilde Peen, Slangekruid, Vlasleeuwenbek, Reukloze Kamille, Koningskaars en Toorts, is bedoeld voor de voet van oude muren. Harde weg- en straatranden, stortplaatsen, humusarme en onooglijke plekken, die met een overgangsflora vragen te worden aangekleed. Het zakje bevat voldoende zaad voor 3 à 4 vierkante meter. Ter plaatse heel dun uit-zaaien, licht inharken, indien mogelijk even aandrukken en vochtig houden totdat de kiemplantjes zich laten zien. Omdat de omstandigheden tijdens het zaaien, kieming en opkomst niet zijn te voorspellen en ze van keer tot keer verschillend kunnen zijn, bestaat de kans dat niet alle bovengenoemde soorten zich zullen laten zien. Inzaai van dit mengsel houdt dan ook niet een vast soortenbestand voor de toekomst in, het is meer bedoeld als overgang of goede initiatiefbeplanting. Zaaitijd: Zowel in het voorjaar, zomer als herfst kan er worden gezaaid. Een laat-zomer-zaai geeft de beste resultaten, omdat door de dan gebruikelijke temperatuurverschillen, tussen dag en nacht, veel soorten sneller kiemen.

€ 2,95 € 2,66 inclusief BTW

Uitverkocht